Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19

Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19

Vážime si vaše zdravie a rešpektujeme štátne nariadenia, preto sme na notárskom úrade zaviedli nasledujúce opatrenia.

Vstup  a  pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami

Prosíme vás, aby ste použili masku bez spätného filtra, aby ste chránili ostatných.

Pred vstupom do notárského úradu si umyte ruky

Hneď vedľa úradu je toaleta, kde si môžete umyť ruky.

Pri vstupe do prevádzky si aplikujete dezinfekciu na ruky

Dezinfekcia vám bude poskytnutá pri vstupe do úradu. Ak máte ochranné rukavice, aplikujete dezinfekciu na ne.

Dodržujte odstup minimálne 2 metre

Uvedený odstup dodržujte ako vo vnútri úradu, tak aj vonku na chodbe pri čakaní na vstup.

Počet klientov v prevádzke v jednom okamihu môže byť maximálne 1 osoba na 25m2 z plochy prevádzky.

Do úradu púšťame po jednom klientovi. Aby ste sa vyhli čakaniu, odporučame sa telefonicky objednať.

Tieto opatrenia sú tu hlavne pre vašu ochranu, preto vám ďakujeme, že ich budete dodržiavať.