Notár Banská Bystrica

Zaviedli sme opatrenia v rámci prevencie šírenia vírusu COVID-19, viac tu.

Do priestorov notárskeho úradu je možný vstup iba po jednom klientovi.

Aby ste sa vyhli čakaniu, je lepšie sa telefonicky objednať!