Osvedčenie o právne významných skutočnostiach

Osvedčenie o právne významných skutočnostiach

Dôkaz pred súdom o určitých skutočnostiach vyhotovený nestrannou osobou.

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Odpovieme Vám do 24h

  Notár Vám vyhotoví dôkaz zo silou verejnej listiny a v prípade potreby aj poradí.

  Vyplnte formulár a zistite cenu úkonu!

  Osvedčenie o právne významných skutočnostiach - notar BB

  Osvedčenie o právne významných skutočnostiach

  V prípade, ak očakávate súdne konanie, alebo už prebieha a potrebujete si zabezpečiť dôkaz o určitých skutočnostiach do súdneho konania vyhotovený nestrannou osobou. Takýmto dôkazom je notárska zápisnica o právne významných skutočnostiach vyhotovená notárom.

  Notárska zápisnica o právne významných skutočnostiach, ktorá by mohla byť podkladom pre uplatnenie práv alebo splnenie povinností, je nielen dôkazom, ale má aj silu verejnej listiny. To znamená, že to, čo je v nej obsiahnuté sa považuje za pravdivé, kým sa nepreukáže opak.

  Čo všetko je právne významná skutočnosť?

  Čo všetko môže byť predmetom notárskej zápisnice o osvedčení právne významných skutočností? Sú to dôkazy o:

  • obsahu internetovej stránky,
  • doručení dokumentov,
  • o súpise majetku,
  • vstupe do priestorov,
  • o losovaní, alebo osvedčení deja, ktorý sa stal v prítomnosti notára.

  Ak si nie ste istý, či by Vami požadované osvedčenie skutočností, mohlo byť podkladom pre dôkaz na súde, uplatnenie práv alebo splnenie povinností, oslovte notára a ten Vám poradí v danej veci.