Register partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora – RPVS

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Konzultácia do 48 hodín.

  Zápis do registra partnerov verejného sektora - notar BB

  Ako to funguje?

  1. Kontaktujete nás.
  2. Vyžiadame si základné informácie o firme a vlastníckej štruktúre.
  3. Oboznámime Vás s cenou v závislosti od zložitosti registrácie.
  4. Vyžiadame si kompletné podklady.
  5. Verifikácia a zápis do RPVS.

  Dokedy je potrebné vykonať zápis do RPVS?

  Najneskôr 5 dní predtým ako sa stanete partnerom verejného sektora (napríklad podpíšete zmluvu alebo máte načerpať prostriedky).

  Partnerom verejného sektora je:

  • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní,
  • Subjekt, ktorý získava peniaze od zdravotnej poisťovne,
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
  • Držiteľ banského či geologického oprávnenia,
  • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike,
  • Subjekt, ktorý získava peniaze z eurofondov alebo investičné stimuly,
  • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne,
  • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“,
  • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva,
  • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa,
  • Subjekt, ktorý získava peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb.