Register partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora – RPVS

Meno:*

Telefón:*

Email:*

Ako chcete komunikovať?

EmailomTelefonicky

Konzultácia do 48 hodín.

Zápis do registra partnerov verejného sektora - notar BB

Ako to funguje?

 1. Kontaktujete nás.
 2. Vyžiadame si základné informácie o firme a vlastníckej štruktúre.
 3. Oboznámime Vás s cenou v závislosti od zložitosti registrácie.
 4. Vyžiadame si kompletné podklady.
 5. Verifikácia a zápis do RPVS.

Dokedy je potrebné vykonať zápis do RPVS?

Najneskôr 5 dní predtým ako sa stanete partnerom verejného sektora (napríklad podpíšete zmluvu alebo máte načerpať prostriedky).

Partnerom verejného sektora je:

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze od zdravotnej poisťovne,
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia,
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze z eurofondov alebo investičné stimuly,
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne,
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“,
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva,
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb.