Balík služieb – prevod nehnuteľnosti

3 služby v jednom balíku, ktoré Vám zaručia istotu pri kúpe a predaji nehnuteľnosti

 1. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť formou notárskej zápisnice
 2. Notárska úschova peňazí
 3. Elektronicky vklad do katastra (ušetrite 48€ na správnom poplatku)

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Pri kúpe a predaji nehnuteľnosti nejde o malé peniaze, preto si zaslúžite najistejší a najbezpečnejší prevod nehnuteľnosti aký je na Slovensku dostupný.

   

  Pri prevode nehnuteľnosti môže nastať celá rada problémov. Notár vie predísť týmto problémom a obmedziť tak riziko na minimum.

  Služby sú predmetom notárskej činnosti, sú výkonom verejnej moci,

  notár je poistený pre prípad vzniknutej škody.


  Kúpna zmluva formou notárskej zápisnice

  Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, má vyššiu dôkaznú silu a v prípade, ak niekto namietne jej neplatnosť, musí svoje tvrdenie preukázať.

  Notár prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti a zodpovedá za preukázanie totožnosti účastníkov ako aj za preverenie nehnuteľnosti.

  Viac informácií o kúpnej zmluve nájdete tu.

  Notárska úschova peňazí

  Notárska úschova peňazí je bezpečný spôsob prevodu peňazí pri kúpe a predaji nehnuteľnosti. Na obdobie, kým kataster rozhodne o vklade, kupujúci zloží peniaze do úschovy u notára.

  V prípade problémov je notár poistený pre prípad škody až do výšky 700.000,- Eur a zároveň zaňho ručí štát.

  Viac informácií o notárskej úschove nájdete tu.

  Elektronický vklad do katastra

  Notár vypracuje bezchybný právny úkon a zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností elektronicky, čím ušetrí 48€ ( zníženie správneho poplatku zo 66€ na 18€ ) v  20-dňovej lehote.

  Viac informácií o vklade do katastra nájdete tu.