Splnomocnenie

Splnomocnenie, Generálna plná moc alebo výpoveď plnej moci na počkanie

Ak sa objednáte, notár si od Vás vyžiada podklady vopred, aby ste nemuseli čakať!

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Vec:

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  V prípade, ak potrebujete poradiť, aké splnomocnenie alebo plná moc je pre Vás najvhodnejšia, kontaktujte nás a ušijeme Vám to na mieru!

  Splnomocnenie a Generálna plná moc - Notár BB

  Generálne splnomocnenie na všetky právne úkony

  Aj napriek tomu, že ide o generálne plnomocenstvo na všetky právne úkony, je vhodné vymedziť v ňom, na aké právne úkony by sa nemalo vzťahovať, pretože je ľahko zneužiteľné. Naopak inštitúcie ako napríklad banka alebo kataster požadujú, aby v generálnej plnej moci boli uvedené konkrétne údaje týkajúce sa napríklad účtov alebo nehnuteľností, ktoré  ich chránia pred zneužitím takéhoto plnomocenstva.

  Kontaktujte notára a ten Vám vyhotoví Generálnu plnú moc podľa Vašej situácie a požiadaviek! 

  Výpoveď plnej moci

  Odvolanie splnomocnenia vykonáva splnomocniteľ. Výpoveď plnej moci sa zasiela splnomocnencovi a poprípade aj všetkým inštitúciám alebo subjektom, vo vzťahu ku ktorým by mohla byť použitá.

  Pre platnosť výpovede plnej moci je vhodné konzultovať ju s profesionálom – notárom, ktorý Vám ju vyhotoví a poskytne aj právne poradenstvo!

  Splnomocnenie a overenie podpisu u vás doma alebo v kancelárii

  V prípade, ak potrebujete overiť podpis imobilnej osoby alebo sa nemôžete dostaviť do notárskeho úradu pre iné dôvody, notár vypracuje splnomocnenie a vykoná overenie podpisu doma alebo tam, kde je potrebné v rámci služby – Mobilná kancelária. Dohodnite si termín!

  V rámci bežnej praxe robíme aj splnomocnenie a overenie podpisu osoby nachádzajúcej sa vo väzení alebo v cele predbežného zaistenia.

  Splnomocnenie pre imobilných alebo chorých

  Ak potrebujete overiť podpis imobilnej osoby, bezvládnej osoby, osoby, ktorá nemôže chodiť, je nepohyblivá, alebo sa nemôže dostaviť do notárskeho úradu z iného dôvodu, avšak môže čítať, písať a je počujúca, notár vykoná overenie podpisu priamo u vás doma alebo na inom vami požadovanom mieste. Notár tak isto môže vypracovať splnomocnenie na konkrétny právny úkon alebo generálnu plnú moc pre takúto osobu. Je vhodné vopred sa o poskytnutí daného úkonu informovať.

  Ak potrebujete konať za osobu, ktorá je slepá (nevidomá), hluchá (nepočujúca), nemôže hovoriť (nemá) a ide o trvalý alebo  dočasný hendikep, alebo osobu, ktorá z nejakého iného dôvodu nemôže čítať, písať, nepočuje alebo nehovorí, notár vám vypracuje splnomocnenie na konkrétny právny úkon  alebo generálne splnomocnenie. Tieto vypracuje vo forme notárskej zápisnice. K jej spísaniu je potrebná prítomnosť dvoch svedkov prípadne dôverníka. O konkrétnych požiadavkách na spísanie takéhoto splnomocnenia alebo generálnej plnej moci vo forme notárskej zápisnice je potrebné sa vopred informovať na notárskom úrade.

  Plná moc na zastupovanie pred úradmi

  Plnú moc na zastupovanie pre sociálnu poisťovňu, daňový úrad, zdravotnú poisťovňu, obchodný register, živnostenský úrad, cudzineckú políciu, dopravný inšpektorát, súdy, poštu, banku a iné  Vám notár vyhotoví na počkanie !

  Plná moc na konkrétne právne úkony

  Plná moc na konkrétne právne úkony, plná moc na zastupovanie pred konkrétnymi orgánmi a inštitúciami. Napríklad:

  • Splnomocnenie na prepis auta, prehlásenie vozidla, na predaj vozidla a  na odhlásenie vozidla.
  • Splnomocnenie pre dieťa do cudziny.
  • Plná moc pre konateľa alebo pre firmu na konkrétne právne úkony alebo všetky právne úkony.
  • Splnomocnenie na predaj/darovanie nehnuteľnosti, Plná moc na predaj bytu, domu, pozemku, …

  Vám notár vyhotoví na počkanie aj s právnym poradenstvom!