Poplatky Notára

Notárske poplatky

Ceny a notárske poplatky za poskytované služby sú u všetkých notárov v Slovenskej republike rovnaké.

Odmena notára je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.  Kompletný cenník notárskych úkonov TU.

Rozdiel je len v prístupe notára a v kvalite jeho práce !

Najčastejšie poplatky u notára:

Položka Cena bez DPHCena s DPH
Osvedčenie 1 podpisu2,39 €2,87 €
Osvedčenie 1 fotokópie1,33 €1,60 €
Osvedčenie 1 fotokópie vo vzťahu k zahraničiu2,66 €3,19 €
Výpis z OR (2 - stranový)2,66 €3,19 €
Výpis z OR (3 - stranový)3,99 €4,79 €


Napíšte nám čo potrebujete a my vám do 24 hodín pošleme

cenu Notárskeho úkonu

Meno *

Email *

Telefón *

O čo ide?

Odpovieme Vám v rámci pracovných dní do 24 hodín.

 

Úhrada na základe faktúry

Táto forma je vhodná (odporúčame ju) pre klientov, ktorí budú využívať služby notárskeho úradu pravidelne a vo väčšom rozsahu.

Po vzájomnej dohode je možné, aby klient hradil notárske poplatky na základe súhrnnej faktúry (mesačná/týždenná periodicita).

Fakturované položky je možné pre klienta prehľadne a užitočne (sledovanie nákladov) rozdeliť nielen podľa druhu poskytnutých notárskych služieb, ale aj napr. podľa oddelenia/nákladového strediska klienta a podobne.