Poplatky Notára

Notárske poplatky

Ceny a notárske poplatky za poskytované služby sú u všetkých notárov v Slovenskej republike rovnaké.

Odmena notára je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.  Kompletný cenník notárskych úkonov TU.

Rozdiel je len v prístupe notára a v kvalite jeho práce !

Najčastejšie poplatky u notára:

Položka Cena bez DPHCena s DPH
Osvedčenie 1 podpisu2,39 €2,87 €
Osvedčenie 1 fotokópie1,33 €1,60 €
Osvedčenie 1 fotokópie vo vzťahu k zahraničiu2,66 €3,19 €
Výpis z OR (2 - stranový)2,66 €3,19 €
Výpis z OR (3 - stranový)3,99 €4,79 €
 

Napíšte nám čo potrebujete a my vám do 24 hodín pošleme

cenu Notárskeho úkonu

  Meno *

  Email *

  Telefón *

  O čo ide?

  Odpovieme v rámci pracovných dní

  do 24 hodín

  Nacenenie úkonu je nezávezné.

  Nebojte sa napísať čo potrebujete!

  Informácie, ktoré nám poskytnete sú prísne dôverné.

  Úhrada na základe faktúry

  Táto forma je vhodná (odporúčame ju) pre klientov, ktorí budú využívať služby notárskeho úradu pravidelne a vo väčšom rozsahu.

  Po vzájomnej dohode je možné, aby klient hradil notárske poplatky na základe súhrnnej faktúry (mesačná/týždenná periodicita).

  Fakturované položky je možné pre klienta prehľadne a užitočne (sledovanie nákladov) rozdeliť nielen podľa druhu poskytnutých notárskych služieb, ale aj napr. podľa oddelenia/nákladového strediska klienta a podobne.