Poplatky Notára

Notárske poplatky

Ceny a notárske poplatky za poskytované služby sú u všetkých notárov v Slovenskej republike rovnaké.

Odmena notára je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov. Rozdiel je len v prístupe notára a v kvalite jeho práce !

Napíšte nám čo potrebujete a my vám do 24 hodín pošleme

cenu Notárskeho úkonu

  Meno *

  Email *

  Telefón *

  O čo ide?

  Odpovieme v rámci pracovných dní

  do 24 hodín

  Nacenenie úkonu je nezávezné.

  Nebojte sa napísať čo potrebujete!

  Informácie, ktoré nám poskytnete sú prísne dôverné.

  Najčastejšie poplatky u notára:

  Položka Cena bez DPHCena s DPH
  Osvedčenie 1 podpisu2,39 €2,87 €
  Osvedčenie 1 fotokópie1,33 €1,60 €
  Osvedčenie 1 fotokópie vo vzťahu k zahraničiu2,66 €3,19 €
  Výpis z OR (2 - stranový)2,66 €3,19 €
  Výpis z OR (3 - stranový)3,99 €4,79 €
   

  Úhrada na základe faktúry

  Táto forma je vhodná (odporúčame ju) pre klientov, ktorí budú využívať služby notárskeho úradu pravidelne a vo väčšom rozsahu.

  Po vzájomnej dohode je možné, aby klient hradil notárske poplatky na základe súhrnnej faktúry (mesačná/týždenná periodicita).

  Fakturované položky je možné pre klienta prehľadne a užitočne (sledovanie nákladov) rozdeliť nielen podľa druhu poskytnutých notárskych služieb, ale aj napr. podľa oddelenia/nákladového strediska klienta a podobne.