Darovacia zmluva

100% spoľahlivá Darovacia zmluva za ktorú ručí Notár do 48 hodín.

Notár za vás všetko vybaví na katastri a vy ušetrite 48€ na správnom poplatku.

Teraz možnosť podpisu zmluvy aj u vás doma!

Vyplnte formulár a zistite cenu

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  TelefonickyEmailom

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Pri darovaní nehnuteľností môžu
  vzniknúť rôzne riziká alebo právne komplikácie.
  Notár vie predísť týmto problémom a obmedziť tak riziko na minimum!

  Darovacia zmluva

  10 výhod Darovacej zmluvy vo forme notárskej zápisnice:

  1. Zmluvu spisuje právnik a je viazaný mlčanlivosťou.
  2. Notár podá návrh na vklad elektronicky a Vy ušetríte 48 € na správnom poplatku (zaplatíte len 18 € za vklad).
  3. Darovacia zmluva na byt podaná na kataster vo forme notárskej zápisnice, je zavkladovaná v zrýchlenom konaní do 20 dní.
  4. Notár Vás na základe jemu udeleného splnomocnenia bude zastupovať v katastrálnom konaní a vybaví všetky potrebné úkony.
  5. Notár Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v oblasti darovania vrátane vysvetlenia problematiky započítania daru.
  6. Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou. Má vyššiu dôkaznú silu a v prípade, ak niekto namietne jej platnosť, musí svoje tvrdenie preukázať!
  7. Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice je po podpise uložená v Notárskom centrálnom registri listín. Nikto ju nemôže falšovať!
  8. Zmluvu vo forme notárskej zápisnice môže notár spísať aj s osobou, ktorá je napr. hluchá, nemá, nevidomá, nemôže čítať alebo písať atď. (samozrejme za zákonných podmienok v prítomnosti svedkov, príp. dôverníka).
  9. Notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy (pre prípady podvodu).
  10. Notár môže vo forme doložky k notárskej zápisnici vykonať opravu chýb danej notárskej zápisnice.

  Riziká darovania

  Darca môže žiadať vrátiť dar, ak existujú na vrátenie daru zákonné dôvody. Dar jednému dieťaťu sa môže započítať pri dedičskom konaní do povinného podielu tohto dieťaťa ako neopomenuteľného dediča. Darovacia zmluva môže mať aj iné právne vady.

  Darovacia zmluva môže byť napadnuteľná, preto je vždy vhodné poradiť sa a prípadne aj dať si ju vyhotoviť profesionálom. Chcete si byť istý, že bude Vaša darovacia zmluva dobre vypracovaná a znížiť riziká ? 

  Nechajte si vypracovať profesionálnu darovaciu zmluvu a poraďte sa o možných dôsledkoch darovania s notárom.

  Darovacia zmluva cena

  Darovacia zmluva s vecným bremenom

  Darovanie nehnuteľností a doživotné právo bývania a užívania nehnuteľností sú jednou z možností ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Najčastejšou formou darovania je darovacia zmluva na byt aleb rodinný dom  s vecným bremenom. Vecné bremeno je napríklad právo doživotného bývania alebo užívania nehnuteľností.

  Nebojte sa svoj majetok previesť vo forme darovania na svoje deti alebo blízkych počas života! Ste chránený vecným bremenom v podobe doživotného bývania a užívania majetku, ktorý ste darovali, ktoré je zapísané na Vaše meno na liste vlastníctva. Na základe vecného bremena Vás obdarované osoby nemôžu darovaný majetok previesť alebo zaťažiť napríklad tým, že si zoberú úver. Ak sa obdarované osoby budú k Vám správať nevhodne, zo zákonných dôvodov môžete žiadať vrátenie daru.

  Vklad do katastra nehnuteľností

  Spolu s darovacou zmluvou alebo darovacou zmluvou s vecným bremenom Vám notár pripraví aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností, tak isto oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, všetko spolu  podá elektronicky na kataster. Pri elektronickom podaní ušetríte viac ako polovicu správneho poplatku a to až 48 €. Taktiež Vás bude zastupovať v katastrálnom konaní.

  Zrušenie vecného bremena

  Ak máte nehnuteľnosť s právom doživotného bývania alebo užívania – dá sa zrušiť! Notár pripraví zmluvu na zrušenie vecného bremena doživotného bývania alebo užívania.

  Dodatočné zriadenie vecného bremena

  Ak ste už darovali nehnuteľnosti, ale nezriadili ste k nim vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania alebo užívania, viete tak urobiť dodatočne. Notár pripraví zmluvu o zriadení vecného bremena doživotného bývania alebo užívania.

  Dodatok k darovacej zmluve

  Ak potrebujete opraviť alebo doplniť darovaciu zmluvu. Notár prípravy dodatok k darovacej zmluve na nehnuteľnosť.