Návrh na vklad do Katastra

Návrh na vklad do Katastra do 48 hodín

Nechajte si vypracovať a podať Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Notár zároveň vypracuje alebo skontroluje kúpnu alebo darovaciu zmluvu.

Všetky dokumenty podáme elektronicky, pričom ušetríte 48€ na poplatkoch.

 

Čo urobí notár:

  • prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti,
  • zodpovedá za preukázanie totožnosti účastníkov,
  • vypracuje bezchybný právny úkon a
  • zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností elektronicky, čím ušetrí účastníkom sumu 48€ ( zníženie správneho poplatku zo 66€ na 18€ ) v skrátenej 20-dňovej lehote,
  • môže ušetriť  148€ ( zníženie správneho poplatku z 266€ na 118€) pri návhu na zrýchleny vklad do katastra do 15 dní.

Priebeh vkladu do katastra nehnuteľností

Notár sa postará o kompletný  servis súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra z jedného miesta, z jeho kancelárie. K tomu ale potrebuje mať dostatok kvalitných a dôveryhodných informácií.  Účastník mu predloží tie doklady ohľadom nehnuteľností ktoré sú predmetom prevodu, ktoré má k dispozícii. Notár po preskúmaní skutkového a právneho vzťahu usmerní účastníka aké iné doklady má ešte doložiť, prípadne ich po zmocnení zo strany účastníka zabezpečí sám. Je totiž oprávnený v plnom rozsahu zastupovať účastníkov v katastrálnom konaní.

Viac o vklad do katastra v článku HN.

Ak sa pri komunikácii s katastrom obrátite na notára, získate právnu istotu.

Notár okrem spísania zmluvy o prevode vlastníckeho práva formou notárskej zápisnice, pomôže aj pri zavkladovaní vlastníctva do katastra nehnuteľností. Komunikácia s katastrom, ktorý eviduje všetky pozemky a stavby na území Slovenska, nie je vôbec jednoduchá. A pracovníci katastrálnych úradov nie sú vždy ochotní poradiť ako zrealizovať vklad.

Ďalšie služby spojené s vkladom do katastra

Kúpna zmluva alebo Kúpna zmluva s vecným bremenom.

Darovacia zmluva alebo Darovacia zmluva s vecným bremenom.