Notárska Úschova

Bezpečná notárska úschova peňazí, listín, cenných papierov a závetov

  Meno:*

  Telefón:*

  Email:*

  Ako chcete komunikovať?

  EmailomTelefonicky

  Kontaktujeme Vás do 24 hodín

  Notár si od Vás vopred vyžiada podklady, aby mohol úkon pripraviť, a Vy tak ušetrite Váš drahocenný čas !

  Úschova peňazí - notár BB

  Notárska úschova Peňazí pri prevode nehnuteľností

  Kúpna zmluva nadobúda vecno-právne účinky až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Predávajúci však od Vás chce kúpnu cenu už pri podpise kúpnej zmluvy. Čo však v prípade, ak kataster nehnuteľností vklad nepovolí? Akú máme istotu, že Vám predávajúci peniaze vráti?  Prípadne máte obavy, či je predávajúci dôveryhodný?

  Notárska úschova peňazí je častý, istý a bezpečný spôsob prevodu peňazí pri kúpe a predaji nehnuteľnosti. Prebieha nasledovne a má tieto výhody:

  • na obdobie, kým kataster rozhodne o vklade, kupujúci zloží peniaze do úschovy u notára,
  • Predávajúci a Kupujúci si dohodnú podmienky notárskej úschovy na vyplatenie peňazí v zápisnici o notárskej úschove, kde po ich splnení dôjde k uvoľneniu peňazí zo strany notára,
  • najčastejšou podmienkou, oproti ktorej sa vyplácajú peniaze, je predloženie listu vlastníctva na právne účely bez tiarch,
  • výhoda notárskej úschovy peňazí u notára pred iným spôsobom úhrady napríklad vinkuláciou v banke je, že notár je poistený pre prípad škody a zároveň zaňho ručí štát, zatiaľ čo banka je podnikateľský komerčný subjekt,
  • ak vložíte peniaze do notárskej úschovy, na tieto peniaze nemôže siahnuť exekútor ako na klasickom účte v banke,
  • vo vzťahu k účastníkom úschovy – Predávajúcemu a Kupujúcemu je notár zo zákona povinný dostatočne preveriť ich totožnosť, ak ju riadne nepreverí, zodpovedá za škodu.

  Viac v članku Trend

  Notárka úschova Listín

  Notár Vám môže uschovať aj listiny napríklad závet alebo iné právne významné listiny napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o urovnaní, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, iné právne dokumenty, cenné papiere, zmenky a pod. Ohľadom vhodnosti a podmienok úschovy listín sa poraďte s notárom.

  Bezpečnosť notárskej úschovy Listín

  Notársky úrad je vybavený dvoma veľkými trezormi bankového štandardu, v ktorých je možné uschovať všetky listiny, ktoré notár môže zobrať do úschovy. Notársky úrad je zabezpečený nadštandardným bezpečnostným systémom.