Zúženie BSM

Zúženie bezpodielového vlastníctva manželov Vám urobí len notár!

Dohoda o zúžení BSM do 48 hodín. Vyplnte formulár a zistite Poplatok za zúženie BSM.

Zúženie bezpodielového vlastníctva manželov (BSM)

Ak chce niektorý z manželov nadobudnúť konkrétny majetok, spadajúci inak do BSM do výlučného vlastníctva, je potrebné urobiť zúženie BSM.

Zrušenie BSM vybavíte len u notára, ten ho spíše vo forme notárskej zápisnice – dohody o zúžení BSM, na základe ktorej bude tento konkrétny majetok patriť iba jednému z manželov do jeho výlučného vlastníctva.

Ak chcete vedieť viac vyplnte formulár a poraďte sa s odborníkom na túto problematiku.

Čo pre vás spravy notár?

  1. Poradí vám ako zúžiť majetok z právneho hľadiska, konkrétne pre váš prípad.
  2. Vyhotoví notársku zápisnicu – Dohoda o zúžení BSM.
  3. V prípade nehnuteľnosti za vás vybaví kataster v zrýchlenom konaní a vy ešte ušetríte 48€ na správnom poplatku.

Zúženie bezpodielového vlastníctva manželov (zúženie BSM)

Čo je Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

Keď sa nachádzate v manželstve, všetok majetok po vzniku manželstva nadobúdate do BSM! Sú však výnimky, kedy počas manželstva nenadobúdate majetok do BSM, a to ak majetok získate nasledovným spôsobom:

  • dedičstvom,
  • darom,
  • reštitúciou,
  • veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Na aký majetok, respektíve na čo všetko sa môže vzťahovať zúženie BSM?

Predmetom zúženia BSM môže byť akákoľvek vec, ktorá existuje a je uchopiteľná alebo záväzok, ktorý  existuje. Najčastejšie to však z majetku bývajú peniaze, nehnuteľnosť, obchodný podiel  a zo záväzkov úver, pôžička.

Často sa robí napríklad zúženie BSM na nehnuteľnosti  a úver v banke. Banka požaduje, pokiaľ jeden z manželov má nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva a je ženatý/vydatá, aby doložil zápisnicu o zúžení BSM spísanú notárom na nehnuteľnosť a úver, ktorý banka poskytne na kúpu nehnuteľnosti. Ak by ste nemal spísanú notársku zápisnicu o BSM na majetok a úver, tieto by patrili do BSM.

Zúženie BSM je zároveň aj preventívnym prostriedkom pred exekútormi, ktorý slúži na to, aby  majetok toho z manželov, ktorý patrí na základe zápisnice o zúžení BSM do jeho výlučného vlastníctva, nebol postihnutý výkonom exekúcie, a  teda aby nezodpovedal za dlhy druhého manžela.

K dohode o zúžení BSM notár môže spísať aj kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, návrh na vklad do katastra, podať všetko elektronicky do katastra, čím sa ušetrí 48 € na správnom poplatku, správny poplatok bude len 18 Eur oproti klasickému 66 Eur a povolenie vkladu bude trvať len 20 dní oproti klasickým 30 dňom.  Notár tak isto zastupuje pred katastrom, vybaví všetky potrebné úkony a ušetrí vás čas.

Služby notára k vysporiadaniu BSM naviac

K dohode o zúžení BSM notár môže spísať aj kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, návrh na vklad do katastra, podať všetko elektronicky do katastra, čím ušetríte 48 € na správnom poplatku a povolenie vkladu bude trvať len 20 dní. Notár Vás zároveň zastupuje pred katastrom, vybaví všetky potrebné úkony a ušetrí vás čas.

 

Kredibilitu notára JUDr. Barbory Behýlovej si môžete overiť tu.