Ako preveriť realitnú kanceláriu

Kúpna zmluva - Preverenie realitnej kancelárie

Ako preveriť realitnú kanceláriu

Pokiaľ si chcete vybrať dôveryhodnú realitnú kanceláriu, je potrebné si ju najprv preveriť. Ako nato si zhrnieme v troch jednoduchých krokoch:

1. Je oprávnená podnikať?

Realitná kancelária (ako živnostník alebo najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným) je oprávnená podnikať v  realitnej činnosti, ak má vydaný živnostenský list na viazanú živnosť – realitná činnosť, čo si preveríte cez živnostenský register na web stránke www.zrsr.sk.  Realitnú kanceláriu môžete tiež požiadať, aby sa preukázala oprávnením na podnikanie v predmete realitná činnosť – platným živnostenským listom. Dôveryhodnosť realitnej kancelárie si taktiež môžete overiť tak, že je členom Národnej Asociácie realitných kancelárií Slovenka cez web stránku www.narks.sk.

2. Ako ručia za prípadné spôsobené škody?

Pri realitných kancelárii treba mať na pamäti, že nemajú stavovskú komorovú organizáciu ani ústredný orgán štátnej správy, ktoré by reálne dohliadali na ich činnosť a v prípade pochybení uložili potrebné sankcie.  Taktiež zo zákona nemajú povinnosť poistiť sa pre prípad škody, ktorá by mohla vzniknúť ich klientom pri vykonávaní ich činnosti. Preto by ste si mali preveriť, či sú poistené, alebo nejako inač zabezpečené.

3. Môže RK poskytovať právny servis, napríklad kúpnu zmluvu?

Realitná kancelária musí mať uzavretú zmluvu s právnikom. Ten musí byť oprávnený poskytovať konkrétne právne služby. Napríklad kúpna zmluva môže byťvypracovávana iba advokátóm a notárom. Ten zaručuje kvalitu kúpnej zmluvy a zároveň za ňu ručí. Ak realitná kancelária vypracováva zmluvy sama, dopúšťa sa nielen tzv. pokutníctva (neoprávnené poskytovanie právnych služieb), ale môže sa dopúšťať trestného činu neoprávneného podnikania podľa Trestného zákona. V uvedenom prípade, by ste si mali overiť, či  má realitná kancelária uzavretú zmluvu s licencovaným právnikom.