Závet

Závet u notára formou notárskej zápisnice. Spoľahnite sa na svoj závet na 100%, keď je spísaný u notára!

Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice sa pri dedení vždy nájde a bude len veľmi ťažko spochybniteľný!

Závet vo forme notárskej zápisnice

Prečo závet vo forme notárskej zápisnice? Pretože z vlastnej skúsenosti vieme, že až 60% závetov, ktoré si ľudia napísali sami, býva neplatných. Ak bude závet po vašej smrti neplatný alebo sa nenájde, tak s tým už nič nespravíte. V tomto prípade je naozaj lepšie obrátiť sa na profesionála.

Notár Vám poradí ako má závet vyzerať, čo má obsahovať, aby kopíroval Vaše želania. Následne Vám vyhotoví závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou t.j. má silu dôkazu, táto sa považuje za platnú, všetko, čo je v nej uvedené sa považuje za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Závet notár zaregistruje aj do registra závetov a registra listín, takže nie je sfalšovateľný a pri dedičskom konaní sa určite objaví.
zavet u notara

Služby k závetu

Ak potrebujete vyhotoviť závet pre osobu zrakovo, sluchovo alebo rečovo postihnutú alebo osobu, ktorá nemôže čítať alebo písať z určitého dočasného dôvodu (choroba, úraz a pod.), nie je to prekážka, tak isto oslovte notára, ten vyhotoví závet spolu so svedkami prípadne dôverníkom.

Chcete uložiť svoj rukou písaný a podpísaný závet do registra závetov, aby sa neskôr našiel? V tomto prípade kontaktujte notára, ten Váš závet uloží do registra závetov a registra listín, a pri dedičskom konaní sa objaví.

Vydedenie formou notárskej zápisnice

Vydedenie potomka formou notárskej zápisnice je podobný úkon ako závet. Notár Vám nielen vyhotoví listinu o vydedení vo forme notárskej zápisnice, ale poskytne aj právne poradenstvo. Povie čo má Listina o vydedení obsahovať a z akých zákonných dôvodov je možné potomkov vydediť vzhľadom na Vašu situáciu!

Notár Listinu o vydedení zaregistruje do registra listín o vydedení a registra listín.

Právne poradenstvo v dedičských veciach

Ak potrebujete právne poradenstvo v už prebiehajúcom dedičskom konaní alebo v ešte nezačatom dedičskom konaní, alebo sa potrebujete poradiť o už existujúcom testamente, závete, listine o vydedení, neváhajte a kontaktujte notára, môže Vám to ušetriť neskoršie problémy! Prípadne kontaktujte notára cez formulár – Poradňa. 

Darovanie počas života s vecným bremenom

Ak ste sa predsa len rozhodli usporiadať svoje majetkové pomery pred smrťou, Darovanie nehnuteľnosti a zriadenie doživotného práva bývania a užívania nehnuteľností sú jednou z najlepších možností ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Týmto spôsobom môžete predísť mnohým komplikáciám. Vaši potomkovia tak ušetria čas aj peniaze. Tu sa dočítate viac

Kredibilitu notára JUDr. Barbory Behýlovej si môžete overiť tu.