Dodatok k darovacej zmluve

Dodatok k darovacej zmluve od 90€. Vyplnte formulár a zistite cenu úkonu.

Notár vypracuje Dodatok k darovacej zmluve tak, aby na 100% prešiel vklad do Katastra.

Neprešiel Vám vklad do katastra?

Notár vypracuje dodatok, ktorým zabezpečí, aby vklad do katastra prešiel.

Zabudli ste niečo dopísať do darovacej zmluvy?

Vypracujeme dodatok k darovacej zmluve presne podľa vašich požiadavok.

Našli ste chybu vo svojej darovacej zmluve?

Notár chybu opraví pomocou dodatku k darovacej zmluve.


 

Darovacia zmluva formou notárskej zápisnice.

Profesionálna Darovacia zmluva formou notárskej zápisnice vypracovaná Notárom. Notár Vám k darovacej zmluve poskytne aj právne poradenstvo ohľadom rizík darovania. Darovacia zmluva je elektronicky podaná na kataster v zrýchlenom konaní a Vy ušetrite 48€ na poplatku. Vyplnte formulár a mi Vám takúto zmluvu vypracujeme. Viac sa dozviete tu.
Darovacia zmluva

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť s vecným bremenom

Darovanie nehnuteľností a doživotné právo bývania a užívania nehnuteľností sú jednou z najlepších možností ako usporiadať svoje majetkové pomery ešte počas života. Najčastejšou formou darovania je darovacia zmluva na byt alebo rodinný dom s vecným bremenom. Vecné bremeno je napríklad právo doživotného bývania alebo užívania nehnuteľností.

Nebojte sa svoj majetok previesť vo forme darovania na svoje deti alebo blízkych počas života! Ste chránený vecným bremenom v podobe doživotného bývania a užívania majetku, ktorý ste darovali, ktoré je zapísané na Vaše meno na liste vlastníctva. Na základe vecného bremena Vás obdarované osoby nemôžu pripraviť o strechu nad hlavou, ani darovaný majetok previesť alebo zaťažiť napríklad tým, že si zoberú úver. Ak sa obdarované osoby budú k Vám správať nevhodne, zo zákonných dôvodov môžete žiadať vrátenie daru.

Vklad do katastra nehnuteľností

Ak si necháte vyhotoviť darovaciu zmluvu u Notára formou notárskej zápisnice, tak Vám pripraví aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Všetko spolu podá elektronicky na kataster. Pri elektronickom podaní ušetríte viac ako polovicu poplatkov až 48 € (zaplatíte len 18 €). Taktiež Vás bude zastupovať v katastrálnom konaní.

Viac o darovacej zmluve nájdete tu.
Kredibilitu notára JUDr. Barbory Behýlovej si môžete overiť tu.